top of page

ANSVARSTAGANDE

SJÖBLOM INFRA AB ÄR ETT MÅNGSIDIGT OCH YRKESKUNNIGT FÖRETAG VERKSAMT INOM BL.A. JORDBYGGNADSBRANCHEN I VÄSTRA FINLAND.

Ansvarstagande

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR

I vår verksamhet strävar vi till att minimera säkerhetsrisker och belastning på miljön. Detta gör vi genom kontinuerlig miljö- och säkerhetsutbildning av vår personal och genom att använda oss av en modern maskinpark. Med hjälp av regelbundna riskkartläggningar förebygger vi olyckor och undviker miljöförstöring. 

Återvinning är en naturlig del av vår verksamhet. Vi stävar till att maximera återanvändningen av material vid våra jordbyggnadsprojekt. Genom noggrann projektplanering och kontinuerlig optimering av ex. logistik säkerställer vi resurseffektivitet och hög arbetssäkerhet. Genom vår moderna maskinpark minskar vi koldioxidutsläppen. 

Genom ständig förbättring av våra miljö- och våra säkerhetsrutiner säkerställer vi en hållbar utveckling. Vår verksamhet är kvalitets-, miljö- och säkerhetscertifierad enligt ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 och ISO 45001: 2018.
 

bottom of page