top of page

ÅTERVINNING

SJÖBLOM INFRA AB ÄR ETT MÅNGSIDIGT OCH YRKESKUNNIGT FÖRETAG VERKSAMT INOM BL.A. JORDBYGGNADSBRANCHEN I VÄSTRA FINLAND.

Avfallsmottagning

AVFALLSMOTTAGNING

 

Vi tar emot jord, betong, tegel, ris, returträ, trädverk, stubbar från företagskunder ifall våra kvalitetskrav på materialen uppnås.

Alla biobränslen vi tar emot flisas och blir sedan till el och fjärrvärme i våra lokala kraftverk.

Jord separerar vi från stenar, stubbar och skräp genom siktning. Jorden återanvänds sedan i olika projekt efter pH-nivån återställts till rätt nivå.

Betong och tegel återvinner vi med hjälp av vår Ecomecca krossningsskopa och våra pulveriseringssaxar. Betong- och tegelkross används sedan som fyllnadsmaterial vid lämpliga projekt.

bottom of page