top of page

REFERENSER

SJÖBLOM INFRA AB ÄR ETT MÅNGSIDIGT OCH YRKESKUNNIGT FÖRETAG VERKSAMT INOM BL.A. JORDBYGGNADSBRANCHEN I VÄSTRA FINLAND.

REFERENSER TILL STÖRRE PROJEKT

 • Byggandet av riksväg 13, Nedervetil 

 • Nykarleby kraftverks jordbyggnadsarbeten 

 • Långfors kraftverks jordbyggnadsarbeten 

 • Lakeaharju slalombacke och kommunalteknik 

 • Byggnad av Heimar travbana 

 • Outokumpu Oy, Karleby, stängning av avstjälpningsplats 

 • Outokumpu Oy, Karleby, byggande av parkering och infart 

 • Förstoring av Trullö hamn, Karleby 

 • Muddring av Kälviå ås nedre utlopp 

 • Byggande av grundvattenskydd, Kaustby 

 • Karleby Stad, förlängning av djuphamnens bergsbank 

 • VR Oy, Seinäjoki, terrasseringsarbeten för dubbelspår 

 • Byggande av Laukko dubbelspår samt lastningsterminal 

 • Halpa Halli Ab, Jakobstad, rivnings- och grundningsarbeten 

 • Muddring av Purmo- och Esse å 

 • Wisatimbers nya sorteringslinje och stockplan, jordbyggnadsarbeten 

 • UPM Kymmene, Jakobstad, WISA 800 jordbyggnad och montering av processrör 

 • UPM Kymmene, Jakobstad, stängning av avstjälpningsplats 

 • UPM Kymmene, Jakobstad, projekt ”Vattenreglering”, jordbyggnad och rörarbeten 

 • UPM Kymmene, Jakobstad, byggande av mellanlagringsplan 

 • UPM Kymmene, Jakobstad, förstoring av Östra porten 

 • Grundnings- och sprängningarbeten för Kokkolan Voima kraftverk 

 • Staden Jakobstad, byggande av hamnplan 

 • Pedersöre kyrkliga samfällighet, förstoring av gravgården 

 • Strengbergs fastighet, grundningsentreprenad 

 • UPM Kymmene Wood, områdesentreprenad 

 • UPM Kymmene Wood, stockmottagning och sortering 

 • Alholmens Kraft Ab, byggnad av kolupplagringsplan 

 • Alholmens Kraft Ab, jordbyggnadsarbeten för västra bränsledepån 

 • Alholmens Kraft Ab, krossning och inmatning av biobränsle 

 • Ekorosk Ab, rör- och anläggningsarbeten 

 • KWH Plast Ab, Jakobstad, utvidgning av industriområdet 

 • Staden Jakobstad och Jakobstads Vatten, kommunaltekniska arbeten 

 • Kronhjelmskolan, Larsmo, jordbyggnadsarbeten 

 • Jakobstads brandstation, Jakobstad, jordbyggnadsarbeten 

 • ABC, Jakobstad, jordbyggnadsarbeten 

 • Terramare Oy, Förbättring av Laukko kajen 

 • UPM Kymmene Oy, avloppsreningsverk 1 + 2, jordbyggnadsarbeten 

 • UPM Kymmene Oy, injektion i berg 

 • UPM Kymmene Oy, förnyelse av avlopp 2014 och 2015, byggande av prosesslinjer 

 • UPM Kymmene Oy/Rakennusliike A.Salonen RU1 + RU2, jordbyggnadsarbeten 

 • UPM Kymmene Oy, byggnad av flisplan 2015 

 • UPM Kymmene Oy/Lassila & Tikanoja, Stängning av avstjälpningsplats 

 • FoxCraft, Foxhotel, jordbyggnadsarbeten 

 • Fingrid, Hirivisuo ställverks jordbyggnadsentreprenad 

 • ABB, Hirvisuo ställverks jordbyggnads underentreprenad 

 • Mobjer Entreprenad, jordbyggnads arbeten för vindmöllor i Uleåborg, Östermyra och Jeppo 

 • VR Track, skötsel av vägskyddszon (Karleby - Lapua)

 • Ekorosk Ab, ombyggnad av Pirilö återvinningsstation, huvudentreprenör

 • Ekorosk Ab, Storkuhmo återvinningsstation, byggande av vattenavrinningssystem

 • Wibax Ab, byggande av avrinningsbassäng

 • Snellmans Köttförädling Ab, Komponentfabrikens jordbyggnadsentreprenad

 • Snellman Köttförädling Ab, SKF Expedition jordbyggnadsentreprenad

bottom of page